ฟินแลนด์

หินคุมมากิวีของฟินแลนด์มีน้ำหนัก 500,000 กิโลกรัม และมีอายุ 11,000 ปีหรือไม่?

ตามนิทานพื้นบ้านของฟินแลนด์ ยักษ์และโทรลได้ทิ้งหินทรงตัวขนาดใหญ่ไว้เบื้องหลัง แต่นักธรณีวิทยาอธิบายวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง