ทรัมป์ทาวเวอร์

ธนาคารของรัฐของจีนมีสำนักงานในทรัมป์ทาวเวอร์หรือไม่?

Industrial and Commercial Bank of China ซึ่งเป็นของรัฐ เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก