การควบคุมปืน

ใช่ GOP Bill จะทำให้ AR-15 เป็น 'National Gun'

และผู้แทนสหรัฐ จอร์จ ซานโตส เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนร่างกฎหมาย