กัญชา

ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาในช่วงทศวรรษที่ 1930 ให้การว่ายาทำให้เขากลายเป็นค้างคาวหรือไม่?

ตามตำนานหลายทศวรรษ James Munch ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาของรัฐบาลกลางให้การในศาลว่าการพ่นความเย็นสองครั้งทำให้เขากลายเป็นค้างคาว